Od ponad 10 lat pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje i projekty, m.in. z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Mamy stabilną pozycję na rynku lokalnym dzięki posiadanemu know-how i wieloletniemu doświadczeniu pracowników Działu, zdobytemu m.in. podczas realizowania projektów własnych Spółki, takich jak "Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach".

Poza realizacją własnych inwestycji, służymy naszą wiedzą również pomocą innym spółkom. Usługi, mające na celu pomoc w realizacji inwestycji unijnych w innych miastach świadczyliśmy na rzecz Sieradza, Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Z naszą ofertą dotarliśmy nie tylko do samorządów, ale także firm z sektora MŚP z terenu woj. łódzkiego. Naszym Wszystkim Klientom zawsze zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach wspólnie realizowanych projektów.

Działania Spółki znalazły uznanie lokalnego samorządu i zaowocowały nawiązaniem trwałej współpracy z Urzędem Miejskim w Pabianicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zdiagnozowanym potrzebom prowadzimy bieżący monitoring naborów konkursowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz instytucje wdrażające krajowe programy operacyjne. 

Do końca 2016, ze środków unijnych, pozyskaliśmy blisko 100 milionów zł, a nasze ostatnie sukcesy to wysokie miejsca na listach rankingowych w następujących konkursach:

w ramach RPO WŁ 2014-2020

  • Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa łódzkiego nr 1/REW/2016
  • Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Działanie V.I Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom

w ramach WFOŚiGW w Łodzi

  • Przebudowa pawilonu małych ssaków wraz z rozbudową o woliery zewnętrzne i basen dla wydr w ramach poprawy warunków bytowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi
  • Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016

Zapraszamy do współpracy!

Go to top