Jak realizować własne przedsięwzięcia…zamierzenia….cele, by rozwinąć działalność i wprowadzić nowe innowacyjne rozwiązania?

Źródeł dofinansowania jest wiele, zarówno ze środków unijnych jak i funduszy krajowych. Gdzie dowiedzieć się o pomocy? Jak uzyskać środki? Jak napisać wniosek i projekt? Są to problemy, które przerastają niejednego przedsiębiorcę bądź jednostkę samorządu terytorialnego.

Oferujemy kompleksową obsługę procesu od pozyskiwania środków z funduszy europejskich aż po rozliczanie projektów:

  • analiza potrzeb inwestycyjnych;
  • analiza dostępnych źródeł dofinansowania;
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;
  • opieka na wszystkich etapach oceny projektu;
  • reprezentowanie wnioskodawcy przed instytucją ogłaszającą konkurs;
  • nadzór nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy;
  • koordynacja i rozliczenie finansowe projektu.

HARMONOGRAMY KONKURSÓW

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok

WYCIĄG Z HARMONOGRAMU KONKURSÓW - 2017r.

Dotacje dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Go to top