Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego

 Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. W województwie łódzkim na ten cel przeznaczono ponad 188 mln zł.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, w kwietniu 2011 r. jako pierwsza na terenie województwa łódzkiego przystąpiła do realizacji Inicjatywy JEREMIE. Do tej pory ukończono z powodzeniem 3 projekty na łączną kwotę 82 mln złotych, dzięki którym 370 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z naszego regionu otrzymało wsparcie w ramach niskooprocentowanych pożyczek.

  KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego z Inicjatywy Jeremie i stanowią pomoc de minimis.

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim kosztów:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych
 • wykonania robót budowlanych
 • nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • zakupu samochodów specjalnych z rodzaju 743 oraz 76 wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie już poniesionych nakładów. Pożyczka jest udzielana wyłącznie na planowane projekty inwestycyjne. Do kosztów kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.

Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami oraz dowodami zapłaty, a trwałość zrealizowanej inwestycji nie może być nie krótsza niż 3 lata.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

Pożyczki udzielane są w kwotach:

 • 15.000 zł - 150.000 zł
 • do 80 % kosztów inwestycji netto

Okres spłaty pożyczki:

 • max 60 miesięcy
 • dopuszcza się max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

Wysokość oprocentowania i prowizji

Okres spłatyOprocentowanie w skali roku
do 12 miesięcy 1,00 %
12 - 24 miesiące 1,50 %
24 - 60 miesięcy 2,00 %

Kalkulator symulator spłat - znajdziecie Państwo tutaj.

 Stosowane zabezpieczenia pożyczki

 • hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia
 • poręczenie funduszu poręczeniowego
 • blokada środków pieniężnych na rachunku- obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych wraz z pełnomocnictwem do rachunku
 • gwarancja bankowa; gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 Prowizja za sporządzenie wniosku o Pożyczkę w ramach Inicjatywy Jeremie (netto)

do 150 tys zł 1 500,00

KONTAKT

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Do Państwa dyspozycji pozostają konsultantki Działu Rozwoju, Marketingu i Funduszy Zewnętrznych

Aleksandra Estkowska - tel.: 42 22 59 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Paulina Wojtasik - tel.: 42 22 59 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Go to top