W jaki sposób sfinansować założone cele?

Jak realizować własne przedsięwzięcia…zamierzenia….cele, by rozwinąć działalność i wprowadzić nowe innowacyjne rozwiązania?

Źródeł dofinansowania jest wiele, zarówno ze środków unijnych jak i funduszy krajowych. Gdzie dowiedzieć się o pomocy? Jak uzyskać środki? Jak napisać wniosek i projekt? Są to problemy, które przerastają niejednego przedsiębiorcę bądź jednostkę samorządu terytorialnego.

To są zadania, które dzięki naszej Firmie, uda się kompleksowo i profesjonalnie zrealizować. Świadczymy usługi z zakresu pozyskiwania środków i rozliczania projektów współfinansowanych przez lub z:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego np. Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego;
  • Urząd Marszałkowski w Łodzi;
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

HARMONOGRAMY KONKURSÓW

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2015 na 2015 rok

WYCIĄG Z HARMONOGRAMU KONKURSÓW - 20/08/2015r.

Dotacje dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Go to top